Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
8
Maand
5
Jaar
1873
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Douwe
Patroniem echtgenoot
Rimmelts
Naam echtgenoot
Kuiken
Geboorteplaats echtgenoot
Poppingawier
Voorna(a)m(en) echtgenote
Froukje
Patroniem echtgenote
Edjers
Naam echtgenote
Bootsma
Geboorteplaats echtgenote
Huins
Voornamen vader echtgenoot
Rimmelt Reins
Naam vader echtgenoot
Kuiken
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Hinke Douwes
Naam moeder echtgenoot
Bergsma
Voornaam vader echtgenote
Edjer Feikes
Naam vader echtgenote
Bootsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Rinske Sipkes
Naam moeder echtgenote
Siesling
Kwota / Bron
Aktenr 17

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)