Collaboratieve indexen

Huwelijken - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
12
Maand
5
Jaar
1881
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Roel
Patroniem echtgenoot
Aukes
Naam echtgenoot
Westra
Geboorteplaats echtgenoot
Beets
Voorna(a)m(en) echtgenote
Pietje
Patroniem echtgenote
Riemers
Naam echtgenote
Reinalda
Geboorteplaats echtgenote
Oosterlittens
Voornamen vader echtgenoot
Auke Geerts
Naam vader echtgenoot
Westra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rinske Klazes
Naam moeder echtgenoot
Huizinga
Voornaam vader echtgenote
Riemer Klazes
Naam vader echtgenote
Reinalda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Pietje Johannes
Naam moeder echtgenote
Felkers
Kwota / Bron
Aktenr 16

Huwelijken

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)