Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
10
Maand
5
Jaar
1884
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hyltje
Patroniem echtgenoot
Sybrens
Naam echtgenoot
Wiarda
Geboorteplaats echtgenoot
Jorwerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Patroniem echtgenote
Sybrands
Naam echtgenote
Wiarda
Geboorteplaats echtgenote
Bozum
Voornamen vader echtgenoot
Sybren Hyltjes
Naam vader echtgenoot
Wiarda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Dirks
Naam moeder echtgenoot
Kalma
Voornaam vader echtgenote
Sybrand Sybrens
Naam vader echtgenote
Wiarda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Meike Adams
Naam moeder echtgenote
Jaarsma
Kwota / Bron
Aktenr 19

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)