Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
8
Maand
5
Jaar
1886
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jacob
Patroniem echtgenoot
Andles
Naam echtgenoot
Palsma
Geboorteplaats echtgenoot
Wirdum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Attje
Patroniem echtgenote
Sybrens
Naam echtgenote
Wiarda
Geboorteplaats echtgenote
Jorwerd
Voornamen vader echtgenoot
Andle Jacobs
Naam vader echtgenoot
Palsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Saakje Thomas
Naam moeder echtgenoot
Smeding
Voornaam vader echtgenote
Sybren Hyltjes
Naam vader echtgenote
Wiarda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Durks
Naam moeder echtgenote
Kalma
Kwota / Bron
Aktenr 8

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)