Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
31
Maand
10
Jaar
1889
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Atze
Patroniem echtgenoot
Pieters
Naam echtgenoot
de Vries
Geboorteplaats echtgenoot
Stiens
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hesseltje
Patroniem echtgenote
Sybrens
Naam echtgenote
Wiarda
Geboorteplaats echtgenote
Sneek
Voornamen vader echtgenoot
Pieter Jans
Naam vader echtgenoot
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Renkema
Naam moeder echtgenoot
Nicolai
Voornaam vader echtgenote
Sybren
Naam vader echtgenote
Wiarda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje
Naam moeder echtgenote
Kalma
Kwota / Bron
Aktenr 52

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)