Collaboratieve indexen

Huwelijken - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
17
Maand
5
Jaar
1890
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Yzaäk
Patroniem echtgenoot
Hendriks
Naam echtgenoot
de Vries
Geboorteplaats echtgenoot
Huins
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sjoerdtje
Patroniem echtgenote
Riemers
Naam echtgenote
Reinalda
Geboorteplaats echtgenote
Oosterlittens
Voornamen vader echtgenoot
Hendrik Pieters
Naam vader echtgenoot
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Grietje Yzaäks
Naam moeder echtgenoot
Terpstra
Voornaam vader echtgenote
Riemer Klazes
Naam vader echtgenote
Reinalda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Pietje Johannes
Naam moeder echtgenote
Felkers
Kwota / Bron
Aktenr 17

Huwelijken

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)