Collaboratieve indexen

Huwelijken - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
13
Maand
5
Jaar
1893
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas
Patroniem echtgenoot
Johannes
Naam echtgenoot
Reinalda
Geboorteplaats echtgenoot
Oosterlittens
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Patroniem echtgenote
Riemers
Naam echtgenote
Reinalda
Geboorteplaats echtgenote
Oosterlittens
Voornamen vader echtgenoot
Johannes Klazes
Naam vader echtgenoot
Reinalda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sjoerdtje Thomas
Naam moeder echtgenoot
Tolsma
Voornaam vader echtgenote
Riemer Klazes
Naam vader echtgenote
Reinalda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Pietje Johannes
Naam moeder echtgenote
Felkers
Kwota / Bron
Aktenr 27

Huwelijken

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)