Collaboratieve indexen

Huwelijken - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
13
Maand
5
Jaar
1896
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Adzer
Patroniem echtgenoot
Popkes
Naam echtgenoot
Vriesema
Geboorteplaats echtgenoot
Bergum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Fettje
Patroniem echtgenote
Riemers
Naam echtgenote
Reinalda
Geboorteplaats echtgenote
Oosterlittens
Voornamen vader echtgenoot
Popke Jacobs
Naam vader echtgenoot
Vriesema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Janke Adzers
Naam moeder echtgenoot
de Vries
Voornaam vader echtgenote
Riemer Klazes
Naam vader echtgenote
Reinalda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Pietje Johannes
Naam moeder echtgenote
Felkers
Kwota / Bron
Aktenr 16

Huwelijken

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)