Collaboratieve indexen

Huwelijken - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
9
Maand
5
Jaar
1903
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sjoerd
Patroniem echtgenoot
Tjipkes
Naam echtgenoot
de Vries
Geboorteplaats echtgenoot
Britswerd
Voorna(a)m(en) echtgenote
Albertje
Patroniem echtgenote
Lieuwes
Naam echtgenote
Schouwstra
Geboorteplaats echtgenote
Oosterwierum
Voornamen vader echtgenoot
Tjipke Sjoerds
Naam vader echtgenoot
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sytske Martens
Naam moeder echtgenoot
Bosma
Voornaam vader echtgenote
Lieuwe Uiltjes
Naam vader echtgenote
Schouwstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Liskjen Jochums
Naam moeder echtgenote
van der Bij
Kwota / Bron
Aktenr 16

Huwelijken

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)