Collaboratieve indexen

Huwelijken - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
1
Maand
5
Jaar
1914
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjeerd
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Sneek
Voorna(a)m(en) echtgenote
Akke
Naam echtgenote
Metzlar
Geboorteplaats echtgenote
Wieuwerd
Voornamen vader echtgenoot
Tjeerd
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sytske
Naam moeder echtgenoot
Wierda
Voornaam vader echtgenote
Rommert Jans
Naam vader echtgenote
Metzlar
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Klaske Outgers
Naam moeder echtgenote
Lantinga
Kwota / Bron
Aktenr 7

Huwelijken

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)