Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
15
Maand
9
Jaar
1827
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sije
Patroniem echtgenoot
Annes
Naam echtgenoot
van Wijngaarden
Geboorteplaats echtgenoot
Bozum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sytske
Patroniem echtgenote
Sybrens
Naam echtgenote
Wiarda
Geboorteplaats echtgenote
Deersum
Voornamen vader echtgenoot
Anne
Naam vader echtgenoot
Rientzes
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sydske
Naam moeder echtgenoot
Sijes
Voornaam vader echtgenote
Sybren Hyltjes
Naam vader echtgenote
Wiarda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jeltje Ymes
Naam moeder echtgenote
Stellingwerf
Kwota / Bron
Aktenr 28

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)