Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
14
Maand
5
Jaar
1930
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Bauke
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Wijtgaard (Leeuwarderadeel)
Voorna(a)m(en) echtgenote
Tettje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Hijlaard
Voornamen vader echtgenoot
Gerben
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sipkje
Naam moeder echtgenoot
Jorna
Voornaam vader echtgenote
Rinze
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje
Naam moeder echtgenote
Greidanus
Kwota / Bron
Aktenr 31

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)