Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Baarderadeel
Dag
4
Maand
5
Jaar
1840
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Jelle
Patroniem echtgenoot
Sybrens
Naam echtgenoot
Wiarda
Geboorteplaats echtgenoot
Bozum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Ymkjen
Patroniem echtgenote
Kerstes
Naam echtgenote
Bottema
Geboorteplaats echtgenote
Irnsum
Voornamen vader echtgenoot
Sybren Hyltjes
Naam vader echtgenoot
Wiarda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jeltje Yemes
Naam moeder echtgenoot
Stellingwerf
Voornaam vader echtgenote
Karst Murks
Naam vader echtgenote
Bottema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jeltje Abrahams
Naam moeder echtgenote
van der Meer
Kwota / Bron
Aktenr 6

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Baarderadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1812 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Baarderadeel 1812-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)