Collaboratieve indexen

Huwelijken - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
16
Maand
12
Jaar
1843
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas
Patroniem echtgenoot
Sybes
Naam echtgenoot
Boomstra
Geboorteplaats echtgenoot
Almenum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Ymkje
Patroniem echtgenote
Gerrits
Naam echtgenote
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenote
Pietersbierum
Voornamen vader echtgenoot
Sybe Sijes
Naam vader echtgenoot
Boomstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Liskje Obbes
Naam moeder echtgenoot
Dijkstra
Voornaam vader echtgenote
Gerrit Hendriks
Naam vader echtgenote
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Lijsbeth Tjeerds
Naam moeder echtgenote
Hiemstra
Nota
Akte heeft waterschade, vooral bij de bruid niet alles te lezen
Kwota / Bron
Aktenr 38

Huwelijken

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)