Collaboratieve indexen

Huwelijken - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
3
Maand
4
Jaar
1869
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Pieter
Naam echtgenoot
Tolsma
Geboorteplaats echtgenoot
Sexbierum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Dirkje
Patroniem echtgenote
Sybes
Naam echtgenote
van Dijk
Geboorteplaats echtgenote
Sexbierum
Voornamen vader echtgenoot
Johannes Aukes
Naam vader echtgenoot
Tolsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rinske Pieters
Naam moeder echtgenoot
van der Werf
Voornaam vader echtgenote
Sybe Sybolts
Naam vader echtgenote
van Dijk
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Wytske Jans
Naam moeder echtgenote
Vrieswijk
Kwota / Bron
Aktenr 2

Huwelijken

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)