From July 30 to August 3, 2021, access all options of the Geneanet search engine for free!
Meer weten

Collaboratieve indexen

Huwelijken - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
21
Maand
10
Jaar
1869
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerrit
Patroniem echtgenoot
Jans
Naam echtgenoot
Koudenburg
Geboorteplaats echtgenoot
Sexbierum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hiltje
Patroniem echtgenote
Hantjes
Naam echtgenote
Goodijk
Geboorteplaats echtgenote
Sexbierum
Voornamen vader echtgenoot
Jan Gerrits
Naam vader echtgenoot
Koudenburg
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aafke Tjeerds
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Hantje Klazes
Naam vader echtgenote
Goodijk
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aafke Hermanus
Naam moeder echtgenote
Joha
Kwota / Bron
Aktenr 46

Huwelijken

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)