Collaboratieve indexen

Huwelijken - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
18
Maand
5
Jaar
1878
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Bouwe
Naam echtgenoot
Lingsma
Geboorteplaats echtgenoot
Akkrum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Naam echtgenote
Anema
Geboorteplaats echtgenote
Minnertsga
Voornamen vader echtgenoot
Sipke Bouwes
Naam vader echtgenoot
Lingsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aaltje Jentjes
Naam moeder echtgenoot
Leroy
Voornaam vader echtgenote
Tiete Jans
Naam vader echtgenote
Anema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sjoukje Sakes
Naam moeder echtgenote
Ypma
Kwota / Bron
Aktenr 25

Huwelijken

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)