Collaboratieve indexen

Huwelijken - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
14
Maand
5
Jaar
1881
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Bieuwe
Naam echtgenoot
Wielenga
Geboorteplaats echtgenoot
Pietersbierum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aafke
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Almenum
Voornamen vader echtgenoot
Jan Jippes
Naam vader echtgenoot
Wielenga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Bieuwes
Naam moeder echtgenoot
de Boer
Voornaam vader echtgenote
Aebele Klazes
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Foppes
Naam moeder echtgenote
Hilverda
Kwota / Bron
Aktenr 21

Huwelijken

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)