Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
2
Maand
5
Jaar
1896
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Douwe
Naam echtgenoot
Mollema
Geboorteplaats echtgenoot
Sexbierum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Dirkje
Naam echtgenote
van Dijk
Geboorteplaats echtgenote
Sexbierum
Voornamen vader echtgenoot
Kornelis Philippus
Naam vader echtgenoot
Mollema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Hylkje Broers
Naam moeder echtgenoot
Veenstra
Voornaam vader echtgenote
Sybe Sybolts
Naam vader echtgenote
van Dijk
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Wytske Jans
Naam moeder echtgenote
Vrieswijk
Kwota / Bron
Aktenr 15

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)