Collaboratieve indexen

Huwelijken - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
3
Maand
4
Jaar
1907
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tamme Hendrik
Naam echtgenoot
Kremer
Geboorteplaats echtgenoot
Enumatil
Voorna(a)m(en) echtgenote
Gatske
Naam echtgenote
Schotanus
Geboorteplaats echtgenote
Minnertsga
Voornamen vader echtgenoot
Klaas
Naam vader echtgenoot
Kremer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Froukje
Naam moeder echtgenoot
Boorsma
Voornaam vader echtgenote
Christoffel
Naam vader echtgenote
Schotanus
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Rinske
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 10

Huwelijken

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)