Collaboratieve indexen

Huwelijken - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
6
Maand
1
Jaar
1923
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjibbe
Naam echtgenoot
Kuiken
Geboorteplaats echtgenoot
Harlingen
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sytske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Stiens
Voornamen vader echtgenoot
Dirk
Naam vader echtgenoot
Kuiken
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Dirkje
Naam moeder echtgenoot
Atema
Voornaam vader echtgenote
Geert
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Ruurdtje Jans
Naam moeder echtgenote
Veenstra
Kwota / Bron
Aktenr 2

Huwelijken

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)