Collaboratieve indexen

Huwelijken - Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Barradeel
Dag
13
Maand
4
Jaar
1837
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sjouke
Patroniem echtgenoot
Rommerts
Naam echtgenoot
Radema
Geboorteplaats echtgenoot
Wijnaldum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Aantje
Patroniem echtgenote
Sybes
Naam echtgenote
Boomstra
Geboorteplaats echtgenote
Pietersbierum
Voornamen vader echtgenoot
Rommert Bouwes
Naam vader echtgenoot
Radema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje
Naam moeder echtgenoot
Ages
Voornaam vader echtgenote
Sybe Sijes
Naam vader echtgenote
Boomstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Elisabeth
Naam moeder echtgenote
Hobbes
Kwota / Bron
Aktenr 10

Huwelijken

Barradeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Barradeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)