Collaboratieve indexen

Huwelijken - Het Bildt, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Het Bildt
Dag
21
Maand
5
Jaar
1857
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Symen
Naam echtgenoot
Monsma
Geboorteplaats echtgenoot
Vrouwenparochie
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
St. Jacobiparochie
Voornamen vader echtgenoot
Jan Symens
Naam vader echtgenoot
Monsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aaltje Jans
Naam moeder echtgenoot
Brolsma
Voornaam vader echtgenote
Herke Jogchems
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Maaike Nannes
Naam moeder echtgenote
Stienstra
Kwota / Bron
Aktenr 48

Huwelijken

Het Bildt, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)