Collaboratieve indexen

Huwelijken - Het Bildt, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Het Bildt
Dag
1
Maand
4
Jaar
1869
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johannes
Naam echtgenoot
Meekma
Geboorteplaats echtgenoot
St. Jacobiparochie
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
St. Jacobiparochie
Voornamen vader echtgenoot
Dirk Klazes
Naam vader echtgenoot
Meekma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sieuwke Hendriks
Naam moeder echtgenoot
de Walle
Voornaam vader echtgenote
Jan Cornelis
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Ynskje Pieters
Naam moeder echtgenote
Buwalda
Kwota / Bron
Aktenr 13

Huwelijken

Het Bildt, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)