Collaboratieve indexen

Huwelijken - Het Bildt, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Het Bildt
Dag
7
Maand
4
Jaar
1881
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Arjen
Naam echtgenoot
Post
Geboorteplaats echtgenoot
St. Annaparochie
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jantje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
St. Jacobiparochie
Voornamen vader echtgenoot
Jan Botes
Naam vader echtgenoot
Post
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Lijsbert
Naam moeder echtgenoot
Dreyer
Voornaam vader echtgenote
Jan
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Ynske
Naam moeder echtgenote
Buwalda
Kwota / Bron
Aktenr 9

Huwelijken

Het Bildt, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)