Collaboratieve indexen

Huwelijken - Het Bildt, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Het Bildt
Dag
11
Maand
5
Jaar
1922
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Fetze
Naam echtgenoot
Snieder
Geboorteplaats echtgenoot
Dronrijp
Voorna(a)m(en) echtgenote
Dirkje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Berlikum
Voornamen vader echtgenoot
Tjibbe
Naam vader echtgenoot
Snieder
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jetske
Naam moeder echtgenoot
Noordenbos
Voornaam vader echtgenote
Cornelis
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Cornelia
Naam moeder echtgenote
Schat
Kwota / Bron
Aktenr 22

Huwelijken

Het Bildt, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Het Bildt 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)