Collaboratieve indexen

Huwelijken - Bolsward, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Bolsward
Dag
24
Maand
11
Jaar
1931
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tjeerd
Naam echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) echtgenote
Grietje
Naam echtgenote
Spijksma
Nota
Akte van Echtscheidingsakte -Vonnis van de arrondisementsrechtbank te Haarlem d.d. 28 juli 1931
Kwota / Bron
Aktenr 53

Huwelijken

Bolsward, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Bolsward 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Bolsward 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)