Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
27
Maand
5
Jaar
1865
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Bartele
Patroniem echtgenoot
Abrahams
Naam echtgenoot
Nicolai
Geboorteplaats echtgenoot
Oudega (Smallingerland)
Voorna(a)m(en) echtgenote
Saakje
Patroniem echtgenote
Eeltjes
Naam echtgenote
Straatsma
Geboorteplaats echtgenote
Lichtaard (Ferwerderadeel)
Voornamen vader echtgenoot
Abraham Durks
Naam vader echtgenoot
Nicolai
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aafke Wiemers
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Eeltje Taekes
Naam vader echtgenote
Straatsma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Andries
Naam moeder echtgenote
Teitsma
Kwota / Bron
Aktenr 45

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)