Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
25
Maand
11
Jaar
1876
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Durk
Patroniem echtgenoot
Andries
Naam echtgenoot
Tamminga
Geboorteplaats echtgenoot
Birdaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Trijntje
Patroniem echtgenote
Dirks
Naam echtgenote
Idzinga
Geboorteplaats echtgenote
Oudkerk
Voornamen vader echtgenoot
Andries Durks
Naam vader echtgenoot
Tamminga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Thomas
Naam moeder echtgenoot
Kingma
Voornaam vader echtgenote
Dirk Hessels
Naam vader echtgenote
Idzinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tettje Klazes
Naam moeder echtgenote
Hornstra
Kwota / Bron
Aktenr 90

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)