Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
26
Maand
5
Jaar
1877
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Lieuwe
Patroniem echtgenoot
Eeltjes
Naam echtgenoot
Terpstra
Geboorteplaats echtgenoot
Birdaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jitske
Patroniem echtgenote
Dirks
Naam echtgenote
Idzinga
Geboorteplaats echtgenote
Oudkerk
Voornamen vader echtgenoot
Eeltje Jenses
Naam vader echtgenoot
Terpstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Antje Symens
Naam moeder echtgenoot
Vellinga
Voornaam vader echtgenote
Dirk Hessels
Naam vader echtgenote
Idzinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tetje Klazes
Naam moeder echtgenote
Hornstra
Kwota / Bron
Aktenr 50

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)