Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
8
Maand
10
Jaar
1887
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Rein
Patroniem echtgenoot
Jacobs
Naam echtgenoot
Cuperus
Geboorteplaats echtgenoot
Oudkerk
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sytske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Birdaard
Voornamen vader echtgenoot
Jacob Pieters
Naam vader echtgenoot
Cuperus
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Reins
Naam moeder echtgenoot
Roosma
Voornaam vader echtgenote
Wybe Pieters
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jeltje Sytses
Naam moeder echtgenote
Kroodsma
Kwota / Bron
Aktenr 69

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)