Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
14
Maand
5
Jaar
1892
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas
Naam echtgenoot
de Vries
Geboorteplaats echtgenoot
Franeker
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Birdaard
Voornamen vader echtgenoot
Reindert
Naam vader echtgenoot
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Geertje
Naam moeder echtgenoot
van der Mei
Voornaam vader echtgenote
Wybe Pieters
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Jeltje Sytses
Naam moeder echtgenote
Kroodsma
Kwota / Bron
Aktenr 30

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)