Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
30
Maand
6
Jaar
1892
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Joeke
Naam echtgenoot
Vellema
Geboorteplaats echtgenoot
Rinsumageest
Voorna(a)m(en) echtgenote
Rinske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Rinsumageest
Voornamen vader echtgenoot
Frans Franses
Naam vader echtgenoot
Vellema
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Martinus
Naam moeder echtgenoot
Stienstra
Voornaam vader echtgenote
Durk Hendriks
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Gertje Jans
Naam moeder echtgenote
de Graaf
Kwota / Bron
Aktenr 65

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)