Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
13
Maand
5
Jaar
1893
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sikke
Naam echtgenoot
Wielstra
Geboorteplaats echtgenoot
Wouterswoude
Voorna(a)m(en) echtgenote
Rinske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Akkerwoude
Voornamen vader echtgenoot
Romke Sikkes
Naam vader echtgenoot
Wielstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Folkje Bienses
Naam moeder echtgenoot
Dijkstra
Voornaam vader echtgenote
Ytzen Gerks
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Marijke Sapes
Naam moeder echtgenote
van der Veen
Kwota / Bron
Aktenr 28

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)