Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
9
Maand
5
Jaar
1895
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Zwaagwesteinde
Voorna(a)m(en) echtgenote
Akke
Naam echtgenote
Brouwer
Geboorteplaats echtgenote
Zwaagwesteinde
Voornamen vader echtgenoot
Auke Pieters
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Evertje Meints
Naam moeder echtgenoot
Ydema
Voornaam vader echtgenote
Dirk Harmens
Naam vader echtgenote
Brouwer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Tjitske Binnes
Naam moeder echtgenote
Bosma
Kwota / Bron
Aktenr 23

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)