Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
22
Maand
8
Jaar
1895
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Wieger
Naam echtgenoot
de Jong
Geboorteplaats echtgenoot
Akkerwoude
Voorna(a)m(en) echtgenote
Rinske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Akkerwoude
Voornamen vader echtgenoot
Eelke Wiegers
Naam vader echtgenoot
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Tjetje Jacobs
Naam moeder echtgenoot
Westra
Voornaam vader echtgenote
Frans Gerrits
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Gertje Sipkes
Naam moeder echtgenote
Sytsma
Kwota / Bron
Aktenr 73

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)