Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
9
Maand
6
Jaar
1898
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Yke
Naam echtgenoot
de Boer
Geboorteplaats echtgenoot
Westhem (Wymbritseradeel)
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Schettens
Voornamen vader echtgenoot
Taede
Naam vader echtgenoot
de Boer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aebeltje
Naam moeder echtgenoot
Wierda
Voornaam vader echtgenote
Auke
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Lykeltje
Naam moeder echtgenote
van Minnen
Kwota / Bron
Aktenr 49

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)