Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
20
Maand
5
Jaar
1899
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Wybe
Naam echtgenoot
Damstra
Geboorteplaats echtgenoot
Wouterswoude
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jitske
Naam echtgenote
Posthuma
Geboorteplaats echtgenote
Driesum
Voornamen vader echtgenoot
Taeke Wybes
Naam vader echtgenoot
Damstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Geeske Thymens
Naam moeder echtgenoot
van der Woude
Voornaam vader echtgenote
Sipke Sytzes
Naam vader echtgenote
Posthuma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Pietje Jogchums
Naam moeder echtgenote
Smits
Kwota / Bron
Aktenr 44

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)