Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
26
Maand
5
Jaar
1900
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Gerben
Naam echtgenoot
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenoot
Zwaagwesteinde
Voorna(a)m(en) echtgenote
Antje
Naam echtgenote
de Jong
Geboorteplaats echtgenote
Zwaagwesteinde
Voornamen vader echtgenoot
Yke Pieters
Naam vader echtgenoot
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Sjoukje Jans
Naam moeder echtgenoot
de Roos
Voornaam vader echtgenote
Jelle Thijses
Naam vader echtgenote
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Japke Jacobs
Naam moeder echtgenote
de Bruin
Kwota / Bron
Aktenr 61

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)