Collaboratieve indexen

Burgerlijke Stand (Huwelijken) - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
13
Maand
2
Jaar
1902
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Sybe
Patroniem echtgenoot
Jacobs
Naam echtgenoot
van der Haag
Geboorteplaats echtgenoot
Bergum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Ybeltje
Patroniem echtgenote
Wybrens
Naam echtgenote
Vriesinga
Geboorteplaats echtgenote
Bergum
Voornamen vader echtgenoot
Jacob Fredriks
Naam vader echtgenoot
van der Haag
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje Sybes
Naam moeder echtgenoot
Meerstra
Voornaam vader echtgenote
Wybren Pieters
Naam vader echtgenote
Vriesinga
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Ytje Harmens
Naam moeder echtgenote
van der Meulen
Kwota / Bron
Aktenr 3

Burgerlijke Stand (Huwelijken)

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)