Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
18
Maand
8
Jaar
1906
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johannes
Patroniem echtgenoot
Alles
Naam echtgenoot
Jager
Geboorteplaats echtgenoot
Bergum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hendrikje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Zwaagwesteinde
Voornamen vader echtgenoot
Alle Wytzes
Naam vader echtgenoot
Jager
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jeltje Johannes
Naam moeder echtgenoot
Postma
Voornaam vader echtgenote
Popke Sytses
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Gelfke Geerts
Naam moeder echtgenote
Kloosterman
Nota
Met legitimatie van vier kinderen
Kwota / Bron
Aktenr 53

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)