Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
15
Maand
5
Jaar
1909
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Klaas
Naam echtgenoot
Woudstra
Geboorteplaats echtgenoot
Murmerwoude
Voorna(a)m(en) echtgenote
Wytske
Naam echtgenote
de Jong
Geboorteplaats echtgenote
Akkerwoude
Voornamen vader echtgenoot
Sipke Willems
Naam vader echtgenoot
Woudstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Martje Klazes
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Fokke Johannes
Naam vader echtgenote
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sieuwke Baukes
Naam moeder echtgenote
Haalstra
Kwota / Bron
Aktenr 32

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)