Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
7
Maand
3
Jaar
1918
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Evert
Naam echtgenoot
de Vries
Geboorteplaats echtgenoot
Driesum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jitske
Naam echtgenote
Posthuma
Geboorteplaats echtgenote
Driesum
Voornamen vader echtgenoot
Jarig Klazes
Naam vader echtgenoot
de Vries
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jeltje Everts
Naam moeder echtgenoot
van der Wiel
Voornaam vader echtgenote
Sipke Sytses
Naam vader echtgenote
Posthuma
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Pietje Jogchums
Naam moeder echtgenote
Smits
Kwota / Bron
Aktenr 10

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)