Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
1
Maand
9
Jaar
1921
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Hendrik
Naam echtgenoot
Hiemstra
Geboorteplaats echtgenoot
Foudgum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Meintje
Naam echtgenote
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenote
Birdaard
Voornamen vader echtgenoot
Lieuwe Hoites
Naam vader echtgenoot
Hiemstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Pietje Hendriks
Naam moeder echtgenoot
Meeter
Voornaam vader echtgenote
Yme
Naam vader echtgenote
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Aafke
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 82

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)