Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
8
Maand
9
Jaar
1921
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Romke
Naam echtgenoot
Wielstra
Geboorteplaats echtgenoot
Wouterswoude
Voorna(a)m(en) echtgenote
Stijntje
Naam echtgenote
Dreyer
Geboorteplaats echtgenote
Engwierum
Voornamen vader echtgenoot
Sikke
Naam vader echtgenoot
Wielstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Rinske
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Bartel
Naam vader echtgenote
Dreyer
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Sjoukje
Naam moeder echtgenote
Wiersma
Kwota / Bron
Aktenr 85

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)