Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
25
Maand
5
Jaar
1929
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Tiete
Naam echtgenoot
Post
Geboorteplaats echtgenoot
Murmerwoude
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jeltje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Wouterswoude
Voornamen vader echtgenoot
Keimpe
Naam vader echtgenoot
Post
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Trijntje
Naam moeder echtgenoot
Feenstra
Voornaam vader echtgenote
Sieger
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Trijntje
Naam moeder echtgenote
Postma
Kwota / Bron
Aktenr 54

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)