Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
24
Maand
5
Jaar
1930
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Riemer
Naam echtgenoot
Dijkstra
Geboorteplaats echtgenoot
Birdaard
Voorna(a)m(en) echtgenote
Rinske
Naam echtgenote
de Jong
Geboorteplaats echtgenote
Oudkerk
Voornamen vader echtgenoot
Yme
Naam vader echtgenoot
Dijkstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Aafke
Naam moeder echtgenoot
Hoekstra
Voornaam vader echtgenote
Hendrik
Naam vader echtgenote
de Jong
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Antje Hylkes
Naam moeder echtgenote
Visser
Kwota / Bron
Aktenr 70

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)