Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
9
Maand
1
Jaar
1932
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Lammert
Naam echtgenoot
de Roos
Geboorteplaats echtgenoot
Zwaagwesteinde
Voorna(a)m(en) echtgenote
Jacoba
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Zwaagwesteinde
Voornamen vader echtgenoot
Wiebe
Naam vader echtgenoot
de Roos
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Jeltje
Naam moeder echtgenoot
Koning
Voornaam vader echtgenote
Gerben
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Akke
Naam moeder echtgenote
Brouwer
Kwota / Bron
Aktenr 1

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 8 dec. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)