Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dantumadeel
Dag
16
Maand
8
Jaar
1941
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Oeds
Naam echtgenoot
Laanstra
Geboorteplaats echtgenoot
Drachten
Voorna(a)m(en) echtgenote
Sytske
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Akkerwoude
Voornamen vader echtgenoot
Tjidsger
Naam vader echtgenoot
Laanstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Hendrina
Naam moeder echtgenoot
Eilander
Voornaam vader echtgenote
Jan
Naam vader echtgenote
Hoekstra
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Romkje
Naam moeder echtgenote
Bits
Kwota / Bron
Aktenr 68

Huwelijken

Dantumadeel, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dantumadeel 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)