Collaboratieve indexen

Huwelijken - Dokkum, Fryslân | Friesland, Nederland

Gemeente
Dokkum
Dag
26
Maand
5
Jaar
1870
Voorna(a)m(en) echtgenoot
Johannes
Naam echtgenoot
Wouda
Geboorteplaats echtgenoot
Dokkum
Voorna(a)m(en) echtgenote
Hendrikje
Naam echtgenote
Hoekstra
Geboorteplaats echtgenote
Metslawier
Voornamen vader echtgenoot
Jan Taekes
Naam vader echtgenoot
Wouda
Voorna(a)m(en) moeder echtgenoot
Elisabeth Johannes
Naam moeder echtgenoot
Posthumus
Voorna(a)m(en) moeder echtgenote
Durkje Jelles
Naam moeder echtgenote
Hoekstra
Kwota / Bron
Aktenr 20

Huwelijken

Dokkum, Fryslân | Friesland, Nederland
Periode : 1811 - 1944
Online brengen : 18 feb. 2021
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dokkum 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)
Bron: Burgerlijke Stand (BS) huwelijksakten gemeente Dokkum 1811-1944
Vindplaats bron: Tresoar te Leeuwarden | Extract en scan van BS online op: www.allefriezen.nl of www.wiewaswie.nl
De gegevens zijn ontleend aan een OpenData bestand van Alle Friezen (versie: frla2absh-202101.xml)